วง Silverchair นี้เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีใครรู้จัก ตอนที่วงนี้ดังใหม่ๆคนในวงยังเด็กมากๆเลย แค่ 15 หรือ 16 เอง แต่ก็สามารถทำเพลงที่ดีมากๆหลายเพลงออกมาที่ดูเกินตัวอายุของสมาชิกในวง เพลงๆนี้เป็นเพลงที่ผมว่าฟังวันนี้ก็ยังเพราะอยู่